Ребаланс буџета за 2017. годину

Влада је Скупштини доставила Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2017. годину, наводећи као разлоге:

  • техничко усаглашавање усљед доношења и примјене нове Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе,
  • нове економске активности, повећање буџетских прихода и повећање издатака (за 8 мил €).

Буџет за 2017. годину утврђен је у износу од 2.005.790.487,10 €, док је измјенама Закона предвиђено повећање за 8 мил. €. Након повећања, примици буџета износили би 2.013.790.487,10 €.

Предлогом ребаланса Закона о буџету предвиђено је да Изворни приходи буџета буду повећани за 8,00 мил. €, у односу на Закон о бужету за 2017. годину и износе 1.559.616.663,47 €. Такође, предлаже се повећање издатака за 8,00 мил. € које се на увећање текуће буџетске резерве.

ПБК је, за потребе Одбора за економију, финансије и буџет, припремила приказ Предлога закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2017. годину.