Систем унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору

Систем унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору је развила Европска комисија како би помогла земљама кандидатима да унаприједе систем управљања јавним средствима нансијама како националним, тако и средствима ЕУ у разумијевању и имплементацији добро развијеног и ефикасног система унутрашњих контрола.

Скупштина Црне Горе 23. сазива, на петој сједници другог редовног засиједања у 2008. години, дана 26. новембра 2008. године донијела је Закон о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору. Измјене и допуне наведеног закона вршене су четири пута (Сл. лист Црне Горе бр. 73/08 од 02.12.2008, 20/11 од 15.04.2011, 30/12 од 08.06.2012, 34/14 од 08.08.2014).

ПИФЦ концепт представља интегрални дио претприступних преговора о чланству Црне Горе у ЕУ -преговарачког поглавља 32 – Финансијски надзор.