Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru je razvila Evropska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatima da unaprijede sistem upravljanja javnim sredstvima nansijama kako nacionalnim, tako i sredstvima EU u razumijevanju i implementaciji dobro razvijenog i efikasnog sistema unutrašnjih kontrola.

Skupština Crne Gore 23. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 26. novembra 2008. godine donijela je Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Izmjene i dopune navedenog zakona vršene su četiri puta (Sl. list Crne Gore br. 73/08 od 02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014). PIFC koncept predstavlja integralni dio pretpristupnih pregovora o članstvu Crne Gore u EU -pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.