Државни дуг Црне Горе на дан 31. децембар 2022. године