Извршење буџета Црне Горе за период јануар – јун 2022 и јун 2022