Извршење буџета Црне Горе за период јануар – септембар 2022. и септембар 2022.