Извршење буџета Црне Горе за период јануар – октобар 2022 и октобар 2022. године