Извршење буџета Црне Горе за период јануар – јун и јун 2023. године