Извршење буџета Црне Горе за период јануар – децембар 2022. и децембар 2022. године