Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – decembar 2022. i decembar 2022. godine