Održana prezentacija Parlamentarne budžetske kancelarije Parlamenta Austrije

Onlajn prezentacija o budžetskom ciklusu u Austriji i radu Parlamentarne budžetske kancelarije Parlamenta Austrije održana je danas za zaposlene u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji i sekretarijatima radnih tijela Skupštine Crne Gore sa ciljem daljeg jačanja administrativnih kapaciteta za pružanje podrške poslanicima prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima, kao i u dijelu parlamentarnog nadzora.

Učesnicima je predstavljen okvir fiskalnog upravljanja u Austriji, sa osvrtom na proces planiranja, donošenja i izvršenja programskog budžeta, ulogu Parlamenta, Fiskalnog savjeta i drugih ključnih institucija, Evropski semestar, kao i na mehanizme za jačanje fiskalnog upravljanja. Govoreći o reformi federalnog budžeta Austrije i ulozi parlamenta u budžetskom ciklusu, rukovodilac Parlamentarne budžetske kancelarije Parlamenta Austrije posebno je istakao značaj snažnog parlamentarnog nadzora nad izvršenjem budžeta i važnost nepristrasne i objektivne analize koju, kao podršku poslanicima, obezbjeđuje PBK u tom pogledu.

U drugom segmentu prezentacije, službenicima Skupštine Crne Gore predočene su nadležnosti, principi i organizacija rada austrijske PBK, te prezentovani proizvodi i servisi koje kancelarija pruža poslanicima. Tokom prezentacije, razgovarano je i o ulozi kancelarije u pripremi parlamentarne debate o budžetu, različitim vrstama izvještavanja i analizi izvještaja o izvršenju budžeta, te saradnji PBK sa drugim službama parlamenta i relevantnim institucijama.

Radionica je jedna u nizu aktivnosti koje se realizuju u okviru prvog prioriteta partnerstva Skupštine Crne Gore sa Inter Paresom, a koji podrazumijeva dalje jačanje nadzorne funkcije parlamenta i odbora razmjenom znanja i iskustva i uporednom parlamentarnom praksom. Pored Parlamenta Austrije, partneri za prvi prioritet su i parlamenti Češke, Grčke, Italije i francuski Senat, dok će dio aktivnosti biti organizovan uz podršku Hrvatskog sabora i Nacionalne skupštine Francuske.