Predstavljena analiza: „Kretanje stranih direktnih investicija i spoljnotrgovinske razmjene u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji 2019-2021“

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Klarić otvorio je danas prezentaciju na kojoj je predstavljena analiza „Kretanje stranih direktnih investicija i spoljnotrgovinske razmjene u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, u periodu od 2019. do 2021. godine“. Dokument je rezultat saradnje i zajedničkog rada parlamentarnih budžetskih kancelarija dva predstavnička doma, a rađen je uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Ističući da ga posebno raduje što je u prilici da goste pozdravi ispred institucije koja je po međunarodnim kriterijumima, od strane međunarodnih partnera prepoznata kao lider u regionu u dijelu otvorenosti i transparentnosti, ali i snaženju kontrolne i nadzorne uloge, generalni sekretar Skupštine je naglasio da su takvi rezultati proizvod implementacije preko 90 projekata realizovanih u prethodnih godinu i po. Uspješnost rada najviše zakonodavne institucije u zemlji je, kako je naglasio Klarić, zasluga i Stručne službe, na čiji je marljiv rad, predanost i inovativnost ponosan, a kroz koji je direktno građen sada već prepoznatljivi imidž Skupštine.

Klarić je ukazao da značajan doprinos postizanju rezultata daje i plodonosna saradnja koju parlament ostvaruje sa predstavničkim domovima regiona, ali i šire Evrope, te napomenuo da je sa kolegama iz Sobranja razgovarano na teme intenziviranja, snaženja i inoviranja partnerskih veza, što bi doprinijelo jačanju institucija pojedinačno. Takođe, kako je naveo generalni sekretar, prepoznato je da prostora ima i za intenziviranjem saradnje u oblasti privrede, te svekolikim bilateralnim vezama dvije zemlje.

„Imamo puno toga da naučimo jedni od drugih. Puno toga da ponudimo jedni drugima i imamo obavezu da radimo na pozicioniranju Zapadnog Balkana kao EU partnera, sa akcentom na EU integracije i pozicioniranju Zapadnog Balkana kao snažno regionalno uvezanog područja. Na tom putu suštinski je važno da budemo svjesni i spremni da odbacujući teret prošlosti gradimo uspješnu, prosperitetnu budućnost, koja će biti garant snage naših institucija i snage naših država”, kazao je Klarić.

Zahvalivši se partnerima iz Sobranja, amabasadoru Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori, zaposlenima u Službi, Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju, NDI, kao i drugim partnerima koji su dali doprinos ostvarenju zacrtanih ciljeva, Klarić je kazao da dodatnu zahvalnost duguje i ranijem predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću  čija je inicijativa bila da se Parlamentarna budžetska kancelarija osnaži i postane posebna organizaciona jedinica.

Ambasador Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Nj.E Mihajlo Trpkoski je istakao da je prezentacija na kojoj će biti prezentovan zajednički dokument još jedna potvrda „da su Republika Sjeverna Makedonija i Crna Gora možda male u populacijskom smislu, ali da su zato velike u prijateljstvu, uzajamnoj bliskosti i ono što rado ističem tokom cijelog svog mandata, a što se i danas ovdje potvrđuje, u saradnji na svim poljima”.

„Današnji događaj smatram samo jednim od segmenata u kojima se po ko zna koji put dokazujemo u prijateljstvu, saradnji, istovjetnim ciljevima, jako željenim evroatlantskim integracijama, ali i demokratskim inicijativama na Zapadnom Balkanu, kao što je upravo ovaj regionalni program”, kazao je ambasador.

Trpkovski je naveo da je projekat za koji zahvalnost duguju Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju, pružio mogućnost dodatnih, novih, vidova podrške poslanicima u skladu sa najvišim standardima.

„Iskreno poštovanje i divljenje ljudima koji u ovom segmentu, na poseban i izvanredan način rade specifičan posao koji postaje prepoznatljiv i važan za cijeli region, ali i mnogo šire. Svjedočimo modernim vremenima, živimo u eri digitalne i informacione tehnologije. Kao što vidimo nemogućih stvari nema, a stvaranje novih i velikih stvari nije privilegija samo velikih, već privilegija sposobnosti i znanja. Upravo zato današnji događaj je kao još jedan prilog mojoj često iskazivanoj tvrdnji da nije važno koliki si već je važno kakav si. Upravo zato jednako važan aspekt svih navedenih stvari je jačanje bilateralne i regionalne saradnje uz uvažavanje i jačanje budžetskih kancelarija”, rekaoje ambasador Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori.

Zamjenik generalnog sekretara Sobranja Republike Sjeverne Makedonije Miki Milkovski je ocijenio da su suština društvenog napretka kvalifikovane službe koje profesionalno, odgovorno i efikasno rade svoj posao, te naglasio da je uspostavljanje parlamentarnih budžetskih kancelarija veliki benefit za oba parlamenta.

„U rasporedu moći između tri stuba vlasti u demokratskim državama važno je da parlament ima nezavisnu ulogu u kojoj neće biti potčinjen izvršnoj vlasti, već će biti korektor i kritičar da bi se napravio istinski pravac u kojem će se napredovati. U tom smislu jačanje finansijskog nadzora i kontrole finansijskog rada je izuzetno bitan segment čemu dajemo veliki značaj”, kazao je Milkovski.

Ističući da je Skupština Crne Gore prepoznata kao glavni partner i saradnik, zamjenik regionalnog direktora za Evropu i Centralnu Aziju Vestminsterske fondacije za demokratiju Damir Neziri je precizirao da se projekat fokusira na podršku transparentnosti i odgovornosti.

„Kroz aktivnosti koje smo zajednički implementirali dokazali smo i da izazovna politička dinamika ne može i ne treba da nam bude prepreka za ostvarivanje ciljeva. Uvažavajući ulogu koju Skupština Crne Gore ima naša Kancelarija u Crnoj Gori je u okviru svog programa osnovala i nastavila da podržava Parlamentarnu budžetsku kancelariju. Ova jedinica je pokazala kolika je njena snaga i važnost i sigurni smo da u godinama koje dolaze, ona će postati još značajniji resurs i važan oslonac u radu crnogorskog parlamenta”, naveo je Neziri.

Analizu „Kretanje stranih direktnih investicija i spoljnotrgovinske razmjene u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, u periodu od 2019. do 2021. godine“, predstavili su Bojana Bulut i Petar Minov, rukovodioci parlamentarnih budžetskih kancelarija.