Prikaz Izvještaja o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za prvi kvartal 2024. godine