Prikaz Predloga fiskalne strategije za period 2017-2020. godine

Fiskalnu strategiju, na predlog Vlade, donosi Skupština Crne Gore. Na osnovu Fiskalne strategije, na godišnjem nivou pripremaju se smjernice fiskalne politike za period od tri godine i godišnji budžeti.

U periodu 2017 – 2020. godine prioritet ekonomske politike predstavlja jačanje fiskalne stabilnosti i, u tom okviru, uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga od 2019. godine i ostvarivanje suficita budžeta u 2020. godini, uz jačanje privredne aktivnosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije.

Kako bi ostvarila navedeno, uz već uspostavljene mjere fiskalne konsolidacije – Mjere sanacije budžetskog deficita i javnog duga za period 2017–2021. godine, predstavljene uz Zakon o budžetu za 2017. godinu, ocijenjeno je da je potrebno utvrditi dodatne mjere ekonomske politike, koje se odnose na povećanje prihoda i racionalizaciju/smanjenje rashoda.

Dalje, kao podrška jačanju makroekonomske stabilnosti i konkurentnosti ekonomije data je i agenda strukturnih reformi odnosno mjera razvojne i ekonomske politike u javnom i realnom sektoru. S tim u vezi, Strategijom je predviđena dalja implementacija sistemskih rješenja u pravcu jačanja konkurentnosti ekonomskog sistema, kroz unapređenje poslovnog ambijenta, finansijsku i institucionalnu podršku razvoju preduzetništva, odnosno sektora malih i srednjih preduzeća i, u tom okviru, razvoju i diverzifikaciji prerađivačke industrije. Istovremeno, radiće se na unapređenju radnog zakonodavstva, reformi sistema obrazovanja, kao i na unapređenju penzijskog i zdravstvenog sistema i postizanju veće efikasnosti i produktivnosti državne uprave. Mjere se realizuju i u oblasti, energetike, turizma, poljoprivrede, saobraćaja.

Preuzmite Prikaz Predloga fiskalne strategije za period 2017-2020. godine koji je PBK pripremila za članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.