Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu