Prikaz Prijedloga zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Budžet za 2018. godinu planiran je u iznosu od 2.001,13 mil. € i manji je za oko 0,63%, odnosno za 12,66 mil. € u odnosu na budžet planiran 2017. godine (prema rebalansu iz juna ove godine), kada je iznosio 2.013,79 mil. €

Za potrebe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, PBK je pripremila Prikaz Prijedloga zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, koji možete preuzeti ovdje.