„Revizija uspjeha“

Parlamentarna budžetska kancelarija, u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, sačinila je brošuru za poslanike „Revizija uspjeha“.