Infografici

Državni dug Crne Gore na dan 31. decembar 2020. godine

Preuzmi

Izvršenje budžeta Crne Gore za jul i januar-jul 2021. godine

Preuzmi

Dolasci i noćenja turista u 2020. godini

Preuzmi

Izvršenje budžeta Crne Gore u 2020. godini

Preuzmi

Državni dug na dan 30. jun 2021. godine

Preuzmi

Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – avgust i za avgust 2021

Preuzmi

Izvršenje budžeta Crne Gore za septembar i januar – septembar 2021. godine

Preuzmi

Državni dug Crne Gore na dan 30. septembar 2021. godine

Preuzmi