Анализа Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2018. годину

Агенција за спрјечавање корупције започела је са радом 1. јануара 2016. године те преузела све послове, запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад, документацију, регистре и евиденцију Комисије за спрјечавање сукоба интереса и Управе за антикорупцијску иницијативу, које су престале са радом. Такође, преузете су активности, предмети и архива Државне изборне комисије у дијелу који се односи на надлежности које су припале Агенцији.

Надлежности Агенције дефинисане су чланом 78 Закона о спрјечавању корупције, а односе се на: спровођење мјера спрјечавање сукоба јавног и приватног интереса, заштиту лица која пријављују угрожавање јавног интереса које упућује на постојање корупције, спровођење надзора над спровођењем Закона о лобирању и Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања, као и друга питања од значаја за превенцију и спрјечавање корупције.