О нама

О парламентарној буџетској канцеларији

У Парламентарној буџетској канцеларији обављају се стручни послови који се односе на: израду истраживачких радова, односно аналитичких информативних материјала и сажетака релевантних званичних домаћих публикација и публикација међународних институција на теме од значаја за спровођење економске и фискалне политике, посебно у вези са економским и фискалним тенденцијама у Црној Гори, као и са најзначајнијим глобалним тенденцијама у области економије и финансија, у циљу подршке раду посланика; сарадњу са домаћим и страним институцијама, међународним организацијама и парламентарним буџетским канцеларијама националних парламената и другим сродним службама.

Посебан допринос у формирању Парламентарне буџетске канцеларије пружила је Вестминстерска фондација за демократију (ВФД) уз подршку Амбасаде Велике Британије у Подгорици, у склопу пројекта „Јачање финансијског надзора Скупштине Црне Горе“ (2016-2018). Пројекат је имао за циљ стварање стручног језгра које ће омогућити Скупштини Црне Горе да значајније учествује у буџетском циклусу, а посланицима да имају на располагању подршку приликом анализе и расправе о кључним буџетским документима и законима са значајним фискалним утицајем.

Наш тим

Бојана Булут

Руководитељка Парламентарне буџетске канцеларије

Рођена је 1986. године, у Дубровнику.
Дипломирала је на Економском факултету Универзитета Црне Горе, у Подгорици, смјер Финансије и банкарство. Магистрант је на Економском факултету Универзитета Црне Горе, у Подгорици.
Радни ангажман започиње 2011. године, у Скупштини Црне Горе, у Секретаријату Одбора за економију, финансије и буџет. Од 2016. до 2018. године ангажована је, у оквиру пројекта успостављања Парламентарне буџетске канцеларије, који је Вестминстерска фондација за демократију спроводила у сарадњи са Скупштином Црне Горе, уз подршку Амбасаде Велике Британије у Подгорици.
Била је ангажована као чланица шест радних група за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област тековине Европске уније.
Похађала је значајан број обука, семинара, конференција и учествовала у студијским посјетама, на тему јавних финансија, области процеса Европских интеграција, економије итд.
2015. године, обавила је претприступни програм стажирања, у Буџетској јединици Генералног директората за парламентарна истраживања Европског парламента, у Бриселу.
Тренерица је за родну равноправност у јавној управи.
Говори енглески и италијански језик.

Горан Николић

Самостални савјетник I

Рођен је 1987. године, у Никшићу.
Дипломирао је на Економском факултету Универзитета Црне Горе, у Подгорици.
Радни ангажман започиње 2011. године, у Скупштини Црне Горе, у Секретаријату Одбора за економију, финансије и буџет. Од 2016. до 2018. године ангажован је, у оквиру пројекта успостављања Парламентарне буџетске канцеларије, који је Вестминстерска фондација за демократију спроводила у сарадњи са Скупштином Црне Горе, уз подршку Амбасаде Велике Британије у Подгорици.
Био је ангажован као члан четири раднe групe за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније.
Похађао је значајан број обука, семинара и конференција. Учествовао је у студијским посјетама, на тему јавних финансија, процеса Европских интеграција, економије итд.
Говори енглески и руски језик.

Вјера Прелевић

Самостална савјетница III

Рођена 1959. године, у Подгорици.
Дипломирала је на Београдској пословној школи у Београду, на програму менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија.
Претходно је радила у Бироу финансијских послова Скупштине Црне Горе и стекла вишегодишње искуство на рачуноводствено финансиским пословима.
Између осталог, радила je на пословима буџетског планирања, анализе, извршења, као и извјештавања о потрошњи буџетских средстава Скупштине Црне Горе.
Похађала значајан број обука, семинара, конференција на тему јавних финансија.