ПЕФА извјештај за Црну Гору

ПЕФА (Public Expenditure and Financial Accountability) је средство процјене квалитета управљања јавним финансијама и пружа оквир за процјену и извјештавање о предностима и слабостима у управљању јавним нансијама (ПФМ) помоћу квантитативних показатеља за мјерење перформанси. ПЕФА је дизајнирана да пружи процјену ПФМ стања у одређеним тачкама у времену користећи методологију која се може реплицирати у узастопним процјенама, дајући преглед промјена током времена. ПЕФА 2013 је друга процјена за Црну Гору, а односи се на податке из периода од 2010. до 2012. године. Прва процјена је објављена у јулу 2009. године, а односила се на податке из периода од 2005 – 2007. године.