Приказ Извјештаја о раду Централне банке Црне Горе за 2016. годину

Извјештај о раду Централне банке Црне Горе за 2016. годину, у складу са чланом 39 став 1 Закона о Централној банци Црне Горе („Службени лист Црне Горе“ бр. 40/10 и 6/13), доставља се Скупштини Црне Горе на разматрање. Наведени акт достављен је 3. маја 2017. године (бр. 00-72/17-24, ЕПА 150 XXВИ). ПБК је за потребе Одбора за економију, финансије и буџет припремила Приказ Извјештаја о раду Централне банке Црне Горе за 2016. годину.