Приказ Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2021. годину

У складу са Законом о спрјечавању корупције, нацрт буџета Агенције за спрјечавање корупције предлаже Савјет Агенције и доставља га надлежном тијелу Скупштине. Након утврђивања, надлежно тијело Скупштине доставља Нацрт буџета Агенције Влади, како би био укључен у предлог годишњег закона о буџету.

Савјет Агенције, доставио је Одбору за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе предложени Нацрт буџета Агенције за 2021. годину. Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ Нацрта буџета Агенције за спрјечавање корупције за 2021. годину.