Prikaz Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine. Nakon utvrđivanja, nadležno tijelo Skupštine dostavlja Nacrt budžeta Agencije Vladi, kako bi bio uključen u predlog godišnjeg zakona o budžetu.

Savjet Agencije, dostavio je Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore predloženi Nacrt budžeta Agencije za 2021. godinu. Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu.