Приказ Предлога закона о завршном рачуну Буџета Црне Горе за 2019. годину

Парламентарна буџетска канцеларија припремила је Приказ, који се односи на Предлог закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2019. годину.