Средства опредијељена за здравствени сектор Црне Горе, предложена законом о буџету за 2022. године у поређењу са планом буџета за 2021. годину и извршењем буџета за 2020. годину