Sredstva opredijeljena za zdravstveni sektor Crne Gore, predložena zakonom o budžetu za 2022. godine u poređenju sa planom budžeta za 2021. godinu i izvršenjem budžeta za 2020. godinu