Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2020. godinu

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2020. godinu.