Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.