Prikaz Predloga zakona o završnom računu za 2017. godinu