Sastanak predstavnika parlamentarnih budžetskih kancelarija Skupštine Crne Gore i Sobranja Sjeverne Makedonije

Predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije Skupštine Crne Gore održali su sastanak sa predstavnicima Parlamentarne budžetske kancelarije Sobranja Sjeverne Makedonije. Na sastanku je konstatovano da se dosadašnja saradnja odvijala na kvalitetan način kao i da je potrebno preduzeti dalje korake na njenom intenziviranju. Ocjenjeno je da su zaposleni u parlementarnim budžetskim kancelarijama spremni na saradnju i razmjenu informacija i iskustava, i voljni da podrže konkretne aktivnosti usmjerene ka daljem razvoju parlamentarnih službi i razvoju savremenih mehanizmama za pružanje kvalitetne podrške poslanicima.

Tokom sastanka bilo je riječi o iskustvima zaposlenih u parlamentarnim budžetskim kancelarijama kada je u pitanju djelokrug rada i izrada istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike.

Sastansku su, pored predstavnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali i predstavnici Sobranja Republike Sjeverne Makedonije i to zamjenik generalnog sekretara Miki Milkovski, rukovodilac Parlamentarne budžetske kancelarije Petar Minov, predstavnica Kancelarije Katerina Tasevska kao i  Petar Trajkov, menadžer programa Vestminsterske fondacije za demokratiju u Sjevernoj Makedoniji.