Aktuelnosti

Prikaz predloženog Nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu

22.03.2021.

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sredstva za rad ove institucije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Nacrt budžeta Institucije...
Pročitaj više...

Prikaz Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu

22.03.2021.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu...
Pročitaj više...

„Revizija uspjeha“

26.02.2021.

Parlamentarna budžetska kancelarija, u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, sačinila je brošuru za poslanike „Revizija...
Pročitaj više...

Održan sastanak predstavnika DRI i predstavnika Parlamentarne budžetske kancelarije

09.02.2021.

Povodom Konferencije o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore u organizaciji Vestminsterske fondacije za...
Pročitaj više...

Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu

04.02.2021.

U skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19) Skupština je donijela Plan javnih nabavki za 2021. godinu. PBK je...
Pročitaj više...

Istraživači PBK na konferenciji u Skoplju

21.06.2017.

Istraživači Parlamentarne budžetske kancelarije, zajedno sa dva predstavnika Istraživačkog centra Skupštine Crne Gore, učestvovali su na Trećoj...
Pročitaj više...

Posjeta škotskom parlamentu

13.03.2017.

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet boravili su, 23. i 24. februara 2017. godine, u studijskoj posjeti Parlamentu Škotske. Posjeta je...
Pročitaj više...

Infografik: Budžet za 2017. godinu – Ključne cifre

30.01.2017.

Pogledajte na koji način je planiran budžet Crne Gore za 2017. godinu, prema funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, kao i koje su ključne promjene u...
Pročitaj više...

Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu

30.09.2016.

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine, preuzevši sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete,...
Pročitaj više...