Istraživanja i prikazi

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

13.11.2016.

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru je razvila Evropska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatima da unaprijede sistem...
Pročitaj više...

PEFA izvještaj za Crnu Goru

08.11.2016.

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) je sredstvo procjene kvaliteta upravljanja javnim finansijama i pruža okvir za procjenu i...
Pročitaj više...

Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu

30.09.2016.

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine, preuzevši sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete,...
Pročitaj više...