Istraživanja i prikazi

Rebalans budžeta za 2017. godinu

24.06.2017.

Vlada je Skupštini dostavila Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, navodeći kao razloge: tehničko usaglašavanje usljed...
Pročitaj više...

Pregled finansijskih izvještaja regulatornih agencija

18.06.2017.

Nezavisna regulatorna tijela u Crnoj Gori su Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za elektronske medije, Regulatorna...
Pročitaj više...

Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu

18.06.2017.

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“...
Pročitaj više...

Izvještaj Komisije za koncesije za 2016. godinu

18.06.2017.

Komisija za koncesije osnovana je Zakonom o koncesijama kao samostalan i nezavisan organ u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom. Zakon o koncesijama...
Pročitaj više...

Akcize

18.06.2017.

Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. Za potrebe poslanika, PBK je pripremila analizu...
Pročitaj više...

Pregled rokova za usvajanje budžetskih dokumenata

08.06.2017.

PBK je za članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet pripremila pregled za usvajanje ključnih budžetskih rokova i njihovog poštovanja u...
Pročitaj više...

Infografik: Budžet za 2017. godinu – Ključne cifre

30.01.2017.

Pogledajte na koji način je planiran budžet Crne Gore za 2017. godinu, prema funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, kao i koje su ključne promjene u...
Pročitaj više...

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

31.12.2016.

Budžet za 2017. godinu planiran je u iznosu od 2.005,95 mil € i manji je za oko 1,3%, odnosno za 25,58 mil. € u odnosu na budžet planiran za 2016. godinu...
Pročitaj više...

Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu

29.12.2016.

Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu utvrđuje da: • Stopa realnog rasta BDP-a iznosi 3,2%, a procjenjuje se da je BDP ostvaren u...
Pročitaj više...

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

13.11.2016.

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru je razvila Evropska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatima da unaprijede sistem...
Pročitaj više...

PEFA izvještaj za Crnu Goru

08.11.2016.

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) je sredstvo procjene kvaliteta upravljanja javnim finansijama i pruža okvir za procjenu i...
Pročitaj više...

Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu

30.09.2016.

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine, preuzevši sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete,...
Pročitaj više...