Istraživanja i prikazi

Prikaz Prijedloga zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

11.12.2017.

Budžet za 2018. godinu planiran je u iznosu od 2.001,13 mil. € i manji je za oko 0,63%, odnosno za 12,66 mil. € u odnosu na budžet planiran 2017. godine...
Pročitaj više...

Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

05.10.2017.

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine te preuzela sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu,...
Pročitaj više...

Tekući prihodi – Trendovi u posljednjih 6 godina

08.09.2017.

U susret usvajanju Fiskalne strategije za period 2017-2020, PBK je za poslanike pripremila pregled trendova u iznosu tekućih prihoda budžeta, od 2011. godine...
Pročitaj više...

Prikaz Predloga fiskalne strategije za period 2017-2020. godine

24.07.2017.

Fiskalnu strategiju, na predlog Vlade, donosi Skupština Crne Gore. Na osnovu Fiskalne strategije, na godišnjem nivou pripremaju se smjernice fiskalne...
Pročitaj više...

Porez na dodatu vrijednost

18.07.2017.

U susret najavljenom povećanju stope PDV-a, PBK je za poslanike pripremila sveobuhvatan pregled prihoda budžeta po ovom osnovu u periodu od 2011. godine do...
Pročitaj više...

Tekući prihodi budžeta Crne Gore

08.07.2017.

Budžet je finansijski plan zasnovan na godišnjim procjenama primitaka i izdataka. Primici obuhvataju: tekuće prihode (poreze, doprinose, takse,...
Pročitaj više...